O společnosti


Historie

Výroba valivých ložisek byla zahájena ve Vlašimi v Blanických strojírnách v letech 1959-60 .Z podniku ZKL Brno byla převedena výroba kuželíkových ložisek ve všech standartních řadách 302, 303, 313, 320, 322 a 323 .Z podniku TOS Hostivař byla převzata výroba přesných dvouřadých válečkových ložisek řady NN 30 , kde se podnik  stal jediným výrobcem tohoto sortimentu válečkových ložisek v ČSSR. Současně se zahájením prací na vytváření výrobní základny,  byla utvořena skupina technických pracovníků pro zajišťování inovačních programů  technologie a konstrukce výrobků. Působením  činnosti skupiny , růstem její odbornosti a iniciativy pracovníků  byla technicky a technologicky v krátké době zvládnuta produkce kuželíkových ložisek v rozsahu 34 typorozměrů v přesnostech P0, P6, P5 a  speciálních  provedeních. U válečkových ložisek se v první etapě podařilo zvládnout výrobu 25 typorozměrů v přesnostech P5, P4. V letech 1960 -1972 byly také v Blanických strojírnách vyráběny speciální druhy ložisek pro různá náročná uložení vysokootáčkových vřeten pro textilní stroje. V souvislosti s úspěšným rozvojem výroby ložisek  pokračovaly i inovace na zavedeném sortimentu . Počínaje rokem 1974 podmínky v závode umožnily náběh výroby kuželíkových ložisek v provedení "E" a "B", což přineslo pro uživatele výhody  ve  zvýšení užitné hodnoty ložisek, hlavně ve  zvýšené  životnosti a dynamické únosnosti,  a u provedení "B" pak možnost větší axiální zatížitelnosti ložisek a zlepšení funkce mazání .  Inovace zaznamenala i válečková ložiska NN30, kde byla vyřešena možnost náhrady  mosazných klecí , klecemi plastovými.

Po privatizaci společnosti v roce 1993 byla výroba ložisek převedena do společnosti s názvem OMNIA – ROLL, spol. s r.o.  a nadále pokračovala ve Vlašimi v  výrobě zavedeného sortimentu ložisek a rozšiřování o speciální plnoválečková ložiska .

V roce 2006 vstoupil majetkově do společnosti dlouholetý obchodní partner z Indie a  společnost  byla přejmenovaná na  KLF-ZVL Bearings s.r.o. .

V roce 2010 byl majoritní podíl výrobní společnosti KLF-ZVL Bearings, s.r.o. odkoupen společností IMET-AKE s.r.o. Bratislava , která se zabývá obchodem s ložisky .

Od svého vzniku se výroba ložisek nachází v areálu společnosti Sellier & Bellot ve městě Vlašim – CZ.

Profil

Veškerá produkce je vyráběná podle původních technicko-výrobních standardů ZKL/ZVL se zapracováním inovací provedených v době samostatné existence. Tyto standarty, které byly v minulosti zárukou konkurenceschopnosti vyráběných ložisek ve světě a jejich vývoj pro nás znamená udržení a rozvoj těchto pozic až do současnosti. Do roku 2008 byla veškerá produkce vyráběná a dodávaná pod značkou ZKL. V současnosti společnost vyrábí dvouřadá válečková ložiska, jednořadá a dvouřadá válečková ložiska s plným počtem válečků, jednořadá válečková ložiska, jednořadá jehlová ložiska s plným počtem jehel, speciální jednořadá a dvouřadá válečková ložiska s plným počtem válečků a jejich aplikace a kuželíková ložiska jednořadá pod značkou KLF-ZVL. Ve společnosti je zaveden systém řízení jakosti podle mezinárodních standardů ISO 9001:2008.

Působnost

Ložiska KLF-ZVL z produkce naší společnosti jsou dodávány pro použití v dopravní technice, manipulační technice, zemědělské technice ,  převodovkách, obráběcích strojích, tiskařských strojích, apod. Dodávky jsou realizovány přímo do montážních podniků , nebo prostřednictvím distributorů do celého světa.

Aktuality ...

Certifikát ISO 9001:2015 Katalóg ložísk