Výrobní program
  1. Dvouřadá válečková ložiska
  2. Jednořadá a dvouřadá válečková ložiska s plným  počtem válečků
  3. Jednořadá válečková ložiska
  4. Jednořadá jehlová  ložiska s  plným počtem jehel
  5. Speciální jednořadá a dvouřadá válečková ložiska s  plným počtem válečků
  6. Kuželíková ložiska jednořadá

2. Jednořadá a dvouřadá válečková ložiska s plným počtem válečků

Jednořadá a dvouřadá válečková ložiska, konstrukčně označována NVL, patří mezi ložiska nerozebíratelná. KLF-ZVL je vyrábí v typových řadách NVL29; NVL30; NVL22 a NVL50. Jedná se o ložiska s plným počtem válečků, které jsou vedeny nákružky na vnitřním kroužku. Vnější kroužek obsahuje opěrné čílko, které umožňuje zachycovat axiální síly. Pojistný kroužek na opačné straně vnějšího kroužku zajišťuje součásti ložiska ve smontovaném stavu. Axiální vůle ložiska dovoluje určitá posunutí hřídele vzhledem k tělesu. Hodnoty axiálního posunutí uvádějí tabulky.
    
Dvouřadá válečková ložiska se vyrábí s drážkou a mazacími otvory ve vnějším a vnitřním kroužku. Válečková ložiska svojí tuhostí (plný počet válečků) umožňují přenášet velká radiální zatížení, avšak k odlišným kinematickým poměrům nemohou pracovat při stejně vysokých otáčkách jako běžná válečková ložiska s klecí. Použití těchto ložisek je zejména tam, kde je nutno zajistit vysokou únosnost při malých prostorových nárocích např. planetové převodovky a jiné převody těžkých strojních zařízení.


       Katalóg - detail 

 

 

Aktuality ...

Certifikát ISO 9001:2008 Katalóg ložísk